• Piernikowe Serce

    • 28.11.2023
    •  

     Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!

     zwracamy się z prośbą o włączenie się w XVIII Akcję Piernikowe Serce.

     Akcja ma na celu obdarowanie w okresie Świąt Bożego Narodzenia symbolicznym piernikiem osób samotnych objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

     Pierniki można przynosić od 25.11 do 11.12.2023r. do pedagoga szkolnego p. Anity Budzyńskiej (gabinet 009) lub wychowawcy, który przekaże pierniki w odpowiednie miejsce.

     Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji i dziękujemy za okazane serce.

     Anita Budzyńska

    • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

    • 26.11.2023
    • Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów i tajemnic. 24 listopada 2023 r.        z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zorganizowany został po raz kolejny w naszej szkole Dzień Pluszowego Misia połączony z Dniem Piżamy. Aby uatrakcyjnić ten dzień i dodać nutkę rywalizacji przedstawiciele SU dokonali pomiarów przyniesionych pluszaków. Z obliczeń wynika, że w klasach 0 - III najmniejszy miś miał 7 cm, 5 mm, z kolei najwyższy 1 m, 1 cm. Jeśli chodzi o rekordzistów w klasach starszych to najniższa maskotka mierzyła 7 cm, a najwyższa 1 m, 60 cm. Organizacja takowych dni to przede wszystkim doskonała zabawa, ale    i co najważniejsze integracja społeczności szkolnej.  

      

    • XIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

    • 26.11.2023
    • 17 listopada 2023 r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji „XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Nasze szkolne, matematyczne przedsięwzięcie miało na celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Od 13 listopada uczniowie codziennie brali udział w tabliczkowej loterii, a podczas piątkowej akcji na każdej lekcji matematyki przystąpili do testu ze znajomości tabliczki mnożenia. Wszyscy, którzy podali poprawne odpowiedzi otrzymali legitymację Eksperta.

     W każdej klasie spośród ekspertów został wyłoniony Mistrz Tabliczki Mnożenia.  

     Zwycięzcami zostali:  

     klasa IV - Marcelina Piasecka 

     klasa Va - Maja Pieszak 

     klasa Vb - Filip Koszarek

     klasa VIa -  Zofia Kosińska

     klasa VIb - Lilianna Weszka 

     klasa VIIa - Nadia Wróbel

     klasa VIIb - Mateusz Grądziel  

     klasa VIII - Stanisław Kowalczyk

      

     Tego dnia podczas przerw uczniowie brali również udział w różnych potyczkach matematycznych przygotowanych przez uczniów klasy VIII.

     Dziękujemy za wyśmienitą, matematyczną zabawę! 

     Szkolni organizatorzy: p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska

    • POZNAJ POLSKĘ - PROGRAM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

    • 24.11.2023
    • Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

     Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

     Nasza szkoła skorzystała z dofinansowania w ramach w/w programu "Poznaj Polskę" i otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 54560,00 zł. Całkowita wartość wyniosła 73300,00 zł. 

     Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące terminów dofinansowanych wycieczek oraz miejsc:

     1. Termin: 23.05.2023 - Puszczykowo i Kórnik
     2. Termin: 19.09.2023 r. - Toruń
     3. Termin: 21-22.09.2023 r. - Warszawa
     4. Termin: 27-29.09.2023 r. - Gdańsk
     5. Termin: 4-6.10.2023 r. - Kraków
     6. Termin: 17.11.2023 r. - Poznań

    • PROGRAM POZNAJ POLSKĘ

    • 24.11.2023
    • 17 listopada odbyła się ostatnia wycieczka w ramach programu "Poznaj Polskę". Uczniowie klas 3a, 3b i 2a wzięli udział w wyciecze do muzeum regionalnego we Wrześni a także do poznańskiej Palmiarni. Głównym celem wycieczki było pogłębienie wiedzy historycznej oraz wiedzy przyrodniczej. Wycieczka sprawiła, że dzieciom miło upłynął dzień a jednocześnie umożliwiła zdobycie wiedzy w sposób znacznie ciekawszy niż z książek i ilustracji.

    • DZIEŃ PRAW DZIECKA

    • 23.11.2023
    • ,,Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi" te słowa Janusza Korczaka stanowią przywilej dzieciństwa. Korczak był prekursorem praw. Do podstawowych praw dziecka zaliczał prawo do:  miłości, bycia szanowanym, tajemnicy, samostanowienia o sobie, własności, rozwoju, zabawy, pracy, sprawiedliwości. Prawa Korczaka stały się inspiracją do stworzenia Konwencji Praw  Dziecka – najważniejszego dokumentu prawa międzynarodowego, chroniącego prawa dziecka, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie naszej szkoły mieli za zadanie przygotować plakat na temat wylosowanego prawa.

    • DZIEŃ SENIORA

    • 15.11.2023
    • W dniu 14.11.2023 r. już po raz drugi z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego świętowaliśmy w naszej szkole DZIEŃ SENIORA. Uczniowie klas IV - VIII podjęli wyzwanie, aby wytypować ze swoich klas chętne osoby, które przebiorą się za seniorkę i seniora. Najciekawsze charakteryzacje i stylizacje zostały nagrodzone. Ponadto przebrani przedstawiciele klas brali udział w trzech konkurencjach: rozwiązywanie krzyżówki na czas, pisanie zaostrzonym piórem wyrazu senior oraz rozpoznawanie i nazywanie  zabytkowych przedmiotów codziennego użytku. 

      

      

     Dodatkowo w korytarzu na parterze przygotowano wystawkę zgromadzonych eksponatów. Do wspólnego świętowania włączyła się Rada Rodziców, która dla zwycięzców ufundowała niespodzianki. Nad całością czuwał opiekun SU - Renata Bagrowska. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

    • Konkurs dla kl. 0-3 "Prawa dziecka oczami dziecka"

    • 15.11.2023

    • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI”

     Celem konkursu jest:
     • zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka
     • rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia
     czy narodowości
     • uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi
     • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń
     1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
     a) Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie kl. 0-3
     b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do organizatora wykonanej pracy do dnia 30.11.2023r.
     2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:
     a) Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej , która pokaże w jaki sposób dzieci widzą swoje prawa. Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.
     3. ZASADY KONKURSU:
     a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną pozwalającą na utrwalenie obrazu . Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, itp.
     b) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.
     c) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.
     d) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:
     - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej powinien mieć format A4 lub A3.
     f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:
     - imię i nazwisko,
     - klasa (do której aktualnie uczęszcza),
     4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:
     a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.
     b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
     - wartość artystyczna pracy,

     - samodzielność wykonania
     - wiek autora pracy,
     - spójność przekazu tematu konkursu,
     c) Zostaną nagrodzone 3 najciekawsze prace

     d) Wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnych jasełek.

     Prace należy przekazać p. Anicie Budzyńskiej, gabinet 009
     Zachęcam do udziału w konkursie ;-)

    • PAMIĘTAMY - ZNICZ PAMIĘCI

    • 08.11.2023
    • W dniu dzisiejszym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przedstawiciele klas VIII a i VII b wraz z opiekunem Renatą Bagrowską udali się na miejsce męczeństwa i mordów dokonanych na Polakach przez najeźdźcę hitlerowskiego w latach 1939 - 1945 w Otocznej, aby oddać hołd i zapalić symboliczny znicz.  

    • MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISA STOŁOWEGO

    • 03.11.2023
    • 31 października w ramach programu "Trzymaj Formę" odbył się w naszej szkole "Szkolny Turniej Tenisa Stołowego". Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch kategoriach. W klasach IV - VI mistrzem szkoły okazał się Patryk Olek, drugie miejsce zajął uczeń klasy IV Mikołaj Stachowicz a trzecie miejsce Olaf Przybylski. W klasach VII - VIII miano najlepszego tenisisty zdobył uczeń klasy VII Tomasz Woźniak, drugie miejsce zdobył Sebastian Olek a trzecie Adam Lis. Głównym celem turnieju było kształtowanie prozdrowotnych nawyków a także promocja zasad aktywnego stylu życia. Gratulacje dla wszystkich uczniów za wielkie sportowe emocje.