• Informacje o egzaminie

      Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
      *informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
      * przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
      * arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
      * arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
      * osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
      * filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     • KONKURS WALENTYNKOWY

      UWAGA KONKURS!!!!

      Szkolny konkurs plastyczny „Kartka walentynkowa” adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII SSP w Otocznej.

      Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki walentynkowej oraz napisanie życzeń, wierszyka, rymowanki itp. Im większa wyobraźnia, tym lepiej.

      Cele konkursu:

      • rozwi
     • POWRÓT DO SZKOŁY KLAS I-III

      Informujemy, że z dniem 18 stycznia br. dzieci i uczniowie klas 0 oraz I-III realizują zajęcia i naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich zasad sanitarno - epidemiologicznych (w przestrzeni wspólnej dzieci mają obowiązek zasłaniania ust i nosa). Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.
      Wytyczne MEiN, MZ i GIS w linku poniżej:

     • REKRUTACJA 2021/2022

      Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej
      o g ł a s z a
      REKRUTACJĘ
      DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ


      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu
      dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

      ZAPISY

      DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
      przy szkole podstawowej dzieci urodzonych w 2015 roku

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 01.03.2021
  • Polecane serwisy ↓