• KONKURS

    • 19.05.2022
    • KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „NIE CZAS NA NUDĘ"

     1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

     a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły (odziały 0 oraz kl. I-VIII)

     b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do pedagoga szkolnego p. Anita Budzyńskiej wykonanej pracy do dnia 31.05.2022r.

     2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

     a) Zadaniem uczestnika konkursu „Nie czas na nudę!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej sposób na pokonanie/poradzenie sobie z nudą lub pomysł na spędzanie czasu bez nudy, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu zasługuje na pokazanie.
     Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

     3. ZASADY KONKURSU:

     a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne mogą również zostać wykonane za pomocą grafiki komputerowej (tabletu graficznego).

     b) Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

     c) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

     d) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

     e) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

     - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

     - w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

     f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

     - imię i nazwisko,

     - klasa (do której aktualnie uczęszcza),

     - nazwa szkoły

     4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

     a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Wybrane prace zostaną przekazane na gminny etap konkursu. Szkolny etap zostanie rozstrzygnięty do dn. 7.06.2022r.

     b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

     - wartość artystyczna pracy,

     -  wiek autora pracy,

     - spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

     - w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

     c) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

     - kl. 0-3

     - kl. 4-8

     PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO GABINETU PEDAGOGA najpóźniej do dn. 31.05.2022r.

     Zachęcam do udziału w konkursie ;-)

    • Pomoc dla Ukrainy!!!

    • 26.02.2022
    • Włączmy się w pomoc dla Ukrainy!!!

     Jako społeczność szkolna organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych z powodu wojny na Ukrainie.

     Potrzebne są głównie :

     * Środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe

     * Pieluchy, chusteczki, mleko dla dzieci

     Środki higienicze - pasty do zębów, szczoteczki, mydła, szampony, podpaski itp

     * Żywność z długim terminem przydatności - konserwy, makarony itd.

     Dary można dostarczać do szkoły od poniedziałku do piątku - w każdym holu będą przygotowane pudla na dary.

     Zostaną przekazane Caritas Polska i dalej trafia bezpośrednio do potrzebujących!

     Można także przekazać pomoc finansową https://www.caritas.pl/ukraina/

    • Nauka zdalna.

    • 27.01.2022
    • Od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV i oddział przedszkolny kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

     Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych.
     Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest
     czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.

     Konsultacje dla uczniów
     przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty.

     Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły
     dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.
     Dyrektor szkoły może zapewnić  w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe
     z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów,
     z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

     Olimpiady, konkursy i turnieje

     Za zgodą dyrektora szkoły uczniowie mogą brać udział
     w trybie stacjonarnym  w konkursach, olimpiadach i turniejach
     przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6
     ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

      

     Podstawa prawna

     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Źródło: MEiN

     Załączniki
     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki - Dz. U. poz. 186

    • KOMUNIKAT

    • 14.01.2022
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

     im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej

      

     o g ł a s z a  

     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
     w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 25 lutego 2022r.

     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     oraz zapisy

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     przy szkole podstawowej

     dzieci urodzonych w 2016 roku

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 22 lutego 2022r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym, numerem PESEL dziecka

     oraz aktem urodzenia dziecka.

      

      

    • Światowy Dzień Rzucania Palenia

    • 17.11.2021
    • 18 listopada 2021 r. przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia.

     Celem akcji  informacyjnej jest zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów tradycyjnych, e-papierosów i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych, a tym samym dążenie do zmiany zachować na te, które są korzystne dla zdrowia.

     Jest wiele powodów, aby rzucić palenie, a obecna pandemia może być jeszcze jednym motywatorem​:

     • Każdego roku umiera ponad 8 milionów osób, z czego 7 milionów to aktywni palacze, a około 1 milion to osoby narażone na bierne palenie.
     • Osoby palące tytoń oraz używające e-papierosów są 7 razy bardziej narażone na zakażenie koronawirusem.
     • Palenie tytoniu sprzyja powstawaniu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak – nowotwory płuc, gruźlica, astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Palenie tytoniu lub używanie e-papierosa zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, doprowadzając do jego uszkodzenia. Palacze i osoby cierpiące na  POChP mogą mieć podwyższony poziom enzymu ACE-2, który pomaga wirusom dostać się do komórek znajdujących się w płucach, gdzie patogen się namnaża. Palenie tytoniu może być także istotnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu i rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która doprowadza do uszkodzenia pęcherzyków płucnych, co zmniejsza ich wydolność w pobieraniu tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. W  konsekwencji dochodzi do uciążliwego kaszlu i problemów z oddychaniem. Jest to także czynnik zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
     • Palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów, podobnie jak COVID-19, podnosi stężenie czynników krzepnięcia krwi, co zwiększa ryzyko udaru.
     • Osoby palące dużo częściej dotykają okolic ust podczas palenia, co w obecnej sytuacji, przy niedostatecznej higienie rąk, także zwiększa możliwość zarażenia koronowirusem. 

      

     Linki:

     Informacja o Światowym Dniu Rzucania Palenia: https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/swiatowy-dzien-rzucania-palenia

     Informacje o profilaktyce palenia tytoniu: https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/profilaktyka-palenia-tytoniu

     Prezentacje: 

     https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/prezentacje-multimedialne