• KLASA VI W TORUNIU

    • 19.06.2022
    • 13 czerwca 2022 r. uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą p. Moniką Kuśmierek i pedagogiem szkolnym p. Anitą Budzyńską wyjechali na wycieczkę do Torunia. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z historią i zabytkami architektury Torunia, odwiedzili toruńskie Planetarium, poznali sylwetkę znakomitego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz upiekli tradycyjne pierniki w Starotoruńskiej Piernikarni. Uczniowie mieli również okazję wziąć udział w rejsie statkiem po Wiśle. Ta wodna przygoda była okazją by zobaczyć najpiękniejszą, nadrzeczną panoramę miasta w Polsce.

    • XXII PODSUMOWANIE KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH POWIATU WRZESIŃSKIEGO

    • 19.06.2022
    • 10 czerwca br. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie odbyło się XXII Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza uczennica klasy VI - Julia Szarzyńska, która otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR.

     Julko, gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

    • Podziękowanie

    • 31.05.2022
    • Serdeczne podziękowania dla Pani Eweliny Samulczyk

     za wspaniałą niespodziankę przygotowaną dla uczniów

     składa społeczność szkolna wraz z rodzicami

    • KONKURS

    • 19.05.2022
    • KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „NIE CZAS NA NUDĘ"

     1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

     a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły (odziały 0 oraz kl. I-VIII)

     b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do pedagoga szkolnego p. Anita Budzyńskiej wykonanej pracy do dnia 31.05.2022r.

     2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

     a) Zadaniem uczestnika konkursu „Nie czas na nudę!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej sposób na pokonanie/poradzenie sobie z nudą lub pomysł na spędzanie czasu bez nudy, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu zasługuje na pokazanie.
     Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

     3. ZASADY KONKURSU:

     a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Prace plastyczne mogą również zostać wykonane za pomocą grafiki komputerowej (tabletu graficznego).

     b) Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

     c) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

     d) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

     e) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

     - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

     - w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

     f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

     - imię i nazwisko,

     - klasa (do której aktualnie uczęszcza),

     - nazwa szkoły

     4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

     a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Wybrane prace zostaną przekazane na gminny etap konkursu. Szkolny etap zostanie rozstrzygnięty do dn. 7.06.2022r.

     b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

     - wartość artystyczna pracy,

     -  wiek autora pracy,

     - spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

     - w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

     c) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

     - kl. 0-3

     - kl. 4-8

     PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO GABINETU PEDAGOGA najpóźniej do dn. 31.05.2022r.

     Zachęcam do udziału w konkursie ;-)