• Materiały dla ósmoklasistów

      • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Już 16 marca materiały dostępne na stronie  www.cke.gov.pl 

       Zachęcamy uczniów do korzystania z materiałów. 

     • AKCJA CHARYTATYWNA - KOLOROWE KREDKI

     •  

              Informujemy, że w naszej szkole odbywa się zbiórka niepotrzebnych kredek ołówkowych oraz świecowych.  Kredki można przynosić i wkładać do odpowiednio oznaczonych pudeł. Pudła znajdują się w obu budynkach szkoły w pobliżu wejścia.


                      Zebrane kredki przekazywane są do szkoły , która zajmuje się recyclingiem. Kredki w dobrym stanie są pakowane do uszytych przez wolontariuszy piórników i  przekazywane między innymi  do szkół przyszpitalnych. Pozostałe kredki są przerabiane na biżuterie oraz inne użyteczne rzeczy, a dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na różnego typu akcje charytatywne.


                      Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w akcję. Ponadto uczniowie, którzy chcieliby zostać wolontariuszami akcji proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora zbiórki p. Leny Jaworskiej

       

     • KONKURS POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

     •  

      POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
      WE WRZEŚNI

      OGŁASZA KONKURS

       

      Miej przyjaciół miły, nie używaj siły -

      młodsi rysują, starsi rymują!”

       

       

       

      Regulamin konkursu:

      1. Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września

      II. Cele

      1. Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
      2. Kształtowanie postaw wyrażania dezaprobaty i reagowania na akty przemocy.
      3. Wzmacnianie wśród młodzieży zachowań wyrażających empatię i szacunek dla innych ludzi.
      4. Rozwijanie aktywności twórczej.

      III. Warunki uczestnictwa:

      1. Konkurs jest skierowany do uczniów z klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów z klas V-VIII szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie powiatu wrzesińskiego.
      2. Pracę należy wykonać w jednej z poniższych form:
       1. Uczniowie z klas I-IV – praca plastyczna: dowolna technika malarska lub rysunkowa - pastel olejny, pastel suchy, farba plakatowa, akwarela, akryl, kredka, węgiel, wydzieranka, wyklejanka - do wyboru przez uczestników konkursu. Format prac plastycznych A4, orientacja pozioma.
       2. Uczniowie z klas V-VIII – piosenka napisana w języku polskim w dowolnym stylu muzycznym, maksymalnie 2 zwrotki do muzyki własnej lub powszechnie znanej. Pracę należy wykonać w formacie MP3, uwzględniając cele niniejszego konkursu. Maksymalna długość piosenki nie powinna przekraczać 5 minut. Maksymalna ilość osób zaangażowanych w nagranie to 10 osób. Piosenka powinna być dostarczona na nośniku pendrive (pendrive zostanie zwrócony po rozstrzygnięciu konkursu).
      3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie zgłaszanymi
       w innych konkursach.
      4. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Nadsyłając pracę na konkurs rodzice/opiekun prawny autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora konkursu.
      5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego oraz wypełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

      IV. Termin i miejsce nadesłania prac: do 29 listopada 2019 r. godz. 15.30, adres: Powiatowe Centrum

                  Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. Prace należy dostarczyć osobiście bądź

      listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs Miej przyjaciół miły, nie używaj siły – młodsi rysują, starsi rymują!”.

      V. Do oceny prac zostanie powołana komisja konkursowa spośród pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Komisja oceni zgodność pracy z tematyką oraz jej wartość merytoryczną, estetykę
      i oryginalność.

      W każdej z form wykonania prac (plastyczna i muzyczna) zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce). Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

      Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

      VI. Komisja dokona oceny prac i wyłoni laureatów w terminie do 6 grudnia 2019 r.

      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pcprwrzesnia.pl

      O miejscu i terminie wręczenia nagród rodzice/opiekun prawny autora pracy zostaną powiadomieni

      telefonicznie.

      VIII. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt pod  nr. 61 640 45 59.

       

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

     • ELEKTRONICZNE PAPIEROSY - ZAGROŻENIA


     • ŚWIATOWY TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

     • Materiał opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny

      przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

       

      Warszawa, 7 października 2019 r.

      INFORMACJA

      NA TEMAT POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH

      ZE STOSOWANIEM ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW

      Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne. E-papierosy oraz tytoń podgrzewany pozwalają ukryć nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący młodzież przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

      CO TO SĄ E-PAPIEROSY?

      E-papieros to inaczej elektroniczny system dostarczający nikotynę. E-papierosy to urządzenia elektroniczne, które podgrzewają ciecz i wytwarzają aerozol lub mieszankę małych cząstek w powietrzu. Mają wiele kształtów i rozmiarów. Większość z nich ma baterię, element grzewczy i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-papierosy wyglądają jak zwykłe papierosy, cygara lub fajki. Inne przypominają pamięć USB, długopis lub przedmioty codziennego użytku. Papierosy elektroniczne funkcjonują pod różnymi nazwami: e-papierosy, e-fajki lub systemy dostarczania nikotyny (ENDS). W skład e-liquidu wchodzą: glikol propylenowy i/lub gliceryna, woda lub etanol, nikotyna (od 0 do 20 mg/ml) oraz dodatki smakowo-zapachowe. Obecnie istnieje ponad 8 000 różnych rodzajów e-liquidu o owocowych bądź słodkich smakach (m.in.: czekolada, popcorn, guma balonowa, wanilia), które mają na celu zachęcić młode osoby do sięgnięcia po e-papierosa. Korzystanie z e-papierosa jest czasem nazywane „wapowaniem” lub „JUULINGIEM”.

      JAK DZIAŁAJĄ E-PAPIEROSY?

      E-papieros działa na zasadzie podgrzewania płynu (e-liquid) do temperatury około 200oC, tworząc przy tym aerozol, który jest wdychany przez użytkownika. Zwykle zawiera on nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne. Użytkownicy wdychają aerozol z e-papierosów do płuc. Mogą go również wdychać osoby postronne, gdy użytkownik wydycha go w powietrze. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że urządzenia do palenia e-papierosów mogą być używane do dostarczania substancji psychoaktywnych.

      CO ZNAJDUJE SIĘ W AEROZOLU Z E-PAPIEROSA?

      Aerozol z e-papierosów jest szkodliwą „parą wodną”. Aerozol do e-papierosów, który użytkownicy wdychają, może zawierać szkodliwe substancje, w tym:

      • acetaldehyd,

      • formaldehyd,

      • akroleinę,

      • propanal,

      • nikotynę,

      • aceton,

      • o-metyl-benzaldehyd,

      • karcinogenne nitrozaminy.

      Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM2.5) oraz najdrobniejszych cząstek (UFPs), których stężenie wzrasta w powietrzu otaczającym e-palacza.

      CO TO JEST JUUL?

      JUUL to forma e-papierosa – urządzenie do vapingu o systemie zamkniętym, które nie jest przeznaczone do napełniania. Inteligentny mechanizm podgrzewający w urządzeniach JUUL wytwarza aerozol. Został zaprojektowany tak, aby ograniczać spalanie. Akumulator urządzenia JUUL ładuje się przez stację dokującą USB. Wszystkie e-papierosy JUUL mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20

      zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia. JUUL używa płynnych wkładów nikotynowych zwanych „podami”, które są dostępne w smakach atrakcyjnych dla młodzieży.

      PROBLEM UŻYWANIA E-PAPIEROSÓW

      W Polsce papierosy istnieją już od 13 lat, jednak ich prawdziwa ekspansja na naszym rynku nastąpiła w latach 2008-2009.W tym okresie powstało najwięcej firm handlującymi tymi produktami, a za tym nastąpił lawinowy wzrost liczby użytkowników papierosów elektronicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, iż właśnie w latach 2008-2012 w krajach Ameryki Płn., UE

      i Korei Płd. co najmniej dwukrotnie zwiększyła się liczba osób dorosłych używających tych produktów.

      E-papierosy zyskały największą popularność wśród młodzieży. Przykładem są Stany Zjednoczone, w których w 2011 roku e-papierosów używało 1,4% gimnazjalistów i 2,7% uczniów szkół średnich, a już rok później e-papierosy paliło odpowiednio 4,7% i 10% uczniów tych szkół. Innym przykładem może być Wielka Brytania. W 2013 roku 7% młodych mieszkańców tego kraju w wieku 11-18 lat zadeklarowało, iż przynajmniej raz w życiu korzystało z elektronicznych papierosów. W 2015 roku liczba ta wzrosła do 13%! Polska negatywnie wyróżnia się na tle innych państw. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych dorosłych. Coraz więcej uczniów przychodzi do szkoły z elektronicznymi papierosami. Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, że szkoły wprowadzają regulaminy o zakazie używania e-papierosów, nie powoduje to spadku liczby użytkowników. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła od 2011 roku sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz życiu. Ponad połowa badanych (54,8%) uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy! Używanie e-papierosów jest traktowane przez młodzież jako mniej ryzykowne. Ponadto e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co osłabia negatywne przekonania na temat ich wpływu na zdrowie. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.

      JAKIE JEST RYZYKO ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM E-PAPIEROSÓW?

      Istnieją dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogączęściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Skutki zdrowotne wynikające z użycia e-papierosa

      Układ oddechowy

      - podrażnienie górnych i dolnych dróg oddechowych (Vardavas et al., 2012),

      - zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach(Scheffler et al., 2015; Grana et al., 2014).

      Układ immunologiczny

      - indukcja stanu zapalnego w drogach oddechowych (Scott et

      al., 2018),

      - zmniejszenie wydajności układu odpornościowego (Sussanet al., 2015),

      - zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc (Miyashita et al., 2018).

      Ośrodkowy układ nerwowy

      - zmiany behawioralne (Grana et al., 2014),

      - upośledzenie pamięci (modele zwierzęce) (Farsalinos et al., 2014),

      - skurcze mięśni i drżenie mięśni (Farsalinos et al., 2014).

      Pozostałe układy

      - podrażnienie oczu (Grana et al., 2014),

      - kontaktowe zapalenie skóry i oparzenia (Hess et al., 2017),

      - nudności i wymioty (Hess et al., 2017),

      - podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej (Jensen et al., 2015).

      Co więcej, badania naukowe opublikowane w 2019 r. (Caporale et al., 2019) pokazują, że nawet beznikotynowe e-papierosy mogą być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając śródbłonek naczyń krwionośnych. Najnowsze doniesienia medialne (z 23 sierpnia 2019 r.) donoszą o pierwszej śmierci dorosłego pacjenta związanej z ciężką chorobą układu oddechowego. Zgon jest wiązany z użyciem e- papierosów. Amerykańskie szpitale głośno mówią o coraz większej liczbie bardzo młodych osób palących e-papierosy, które trafiają do szpitali z problemami oddechowymi. Jedynym czynnikiem wspólnym w tych przypadkach jest używanie e-liquidów.

      CO ZROBIĆ, ABY UCHRONIĆ DZIECI PRZED UŻYWANIEM E-PAPIEROSÓW?

      • Daj dobry przykład. Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia.

      • Porozmawiaj ze swoim dzieckiem lub nastolatkiem o tym, dlaczego epapierosy są dla nich szkodliwe. Nigdy nie jest za późno na pierwszy krok.

      • Poinformuj dziecko, jaki jest twój stosunek do wszystkich wyrobów tytoniowych. Wyraź zdecydowany sprzeciw dla stosowania takich produktów. Uzasadniaj, dlaczego nie są one bezpieczne.

      • Porozmawiaj z nauczycielami na temat egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.


       

       

     • CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW

     • Dysleksja rozwojowa

      Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

      Terminologia

      Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

          - DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;

          - DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

          - DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

      Przyczyny

      Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

      Etiologia

      Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, zmiany anatomiczne i zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.

      Typy dysleksji

      Wyróżnia się wiele typów dysleksji (pomimo wspólnych objawów podstawowych).

      Częstość występowania

      W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów, w tym 4% to przypadki bardzo nasilonych trudności (wg międzynarodowych klasyfikacji chorób ICD-10, DSM-IV), które można byłoby określić nazwą głębokiej dysleksji.

      Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982).

      Profilaktyka

      Dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych, to dzieci "ryzyka dysleksji". Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

      Objawy dysleksji rozwojowej

      Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

          - opóźniony rozwój mowy;

          - mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania

            (brzydkie pismo);

          - wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;

          - trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;

          - trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;

          - oburęczność;

          - mylenie prawej i lewej ręki;

          - trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;

          - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter          odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne       pomimo znajomości zasad ortografii.

       

      źródło: ptd.edu.pl

     • CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, RODZICÓW I PEDAGOGÓW

     • Warszawa, 1 października 2019 r.

      800 080 222
      – rusza całodobowa bezpłatna infolinia
      dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


      Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
      w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
      i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
      ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
      w najtrudniejszych sytuacjach.

      Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
      nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
      Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
      w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
      po wsparcie.

      W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

      Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
      to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

      Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
      ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej