• Uwaga konkurs!!!

   • DRODZY UCZNIOWIE !!! 

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarno - fotograficznym pod hasłem: 

    ,,Nasze barwy narodowe na talerzu”. 

    Cele konkursu: 

    • promocja potraw z wykorzystaniem symboliki naszych barw narodowych 

    •  rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności kulinarnych 

    • aktywizacja dzieci w środowisku szkolnym 

    • zachęcanie uczniów do prezentacji swoich dokonań oraz reprezentowanie szkoły 

    • wychowanie do bezpiecznego posługiwania się prostymi urządzeniami gospodarstwa domowego 

    • uwrażliwienie na estetykę podawania potraw 

    • doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami multimedialnymi  

     

    Szczegółowe informacje: 

    1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV -VIII. 

    1. Termin przesyłania zdjęć do 03 maja 2021r. 

    1. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi 05 maja 2021r. 

    1. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się po powrocie uczniów z nauki zdalnej. 

    1. Zadaniem uczniów jest przygotowanie potrawy (kanapki, przekąski, dania głównego lub deseru) w naszych barwach narodowych      z wykorzystaniem dostępnych produktów spożywczych, zrobienie fotografii i przesłanie za pomocą platformy Teams na czat prywatny do p. Renaty Bagrowskiej wraz z przepisem ( składniki plus wykonanie).   

    1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. 

    1. Konkurs ma charakter indywidualny. 

    1. Spośród nadesłanych prac komisja wyłoni 3 najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania miejsc równorzędnych oraz do publikowania przesłanych prac na stronie internetowej szkoły i na fb szkoły. 

    1. Komisja konkursowa w składzie: p. Renata Bagrowska, p. Sylwia Dankowska, p. Katarzyna Grzybek, p. Barbara Wojciechowska oceniać będzie : 

    • zgodność pracy z w/w kryteriami 

    • sposób zaprezentowania dania 

    • estetykę wykonania potrawy 

    • jakość przesłanego obrazu. 

    1. Pamiętać należy o bezpieczeństwie w trakcie przygotowywania konkursowych dań.  

     

     

    Wszystkim chętnym życzę powodzenia ! 

    Zapraszamy do udziału w konkursie - Obrazek 1

     

     

     

     

     

     

     

    O

    rganizator: 

    Renata Bagrowska

     

     

   • Zapraszamy do udziału w konkursie

   • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

    „SZCZĘŚLIWA CHWILA, SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”

    1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

    a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły (odziały 0 oraz kl. I-VIII)

    b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do pedagoga szkolnego p. Anita Budzyńskiej wykonanej pracy do dnia 28.05.2021r.

    2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

    a) Zadaniem uczestnika konkursu „Szczęście” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która pokaże szczęśliwą chwilę, dzień lub jak autor pracy wyobraża sobie szczęśliwe życie. Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

    3. ZASADY KONKURSU:

    a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

    b) Na konkurs można oddać także prace literackie. Praca literacka może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

    c) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

    d) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

    e) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

    - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

    - w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

    f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

    - imię i nazwisko,

    - klasa (do której aktualnie uczęszcza),

    - nazwa szkoły

    4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

    a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Wybrane prace zostaną przekazane na gminny etap konkursu. Szkolny etap zostanie rozstrzygnięty do dn. 7.06.2021r.

    b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

    - wartość artystyczna pracy,

    -  wiek autora pracy,

    - spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

    - w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

    c) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

    - kl. 0-3

    - kl. 4-8

     

    PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO GABINETU PEDAGOGA (sala 009) najpóźniej do dn. 28.05.2021r.

    Zachęcam do udziału w konkursie ;-)

    • MATEMATYCZNY KONKURS PLASTYCZNY                    „Spełniaj marzenia z tabliczką mnożenia”

    • REGULAMIN KONKURSU:

     1. Organizatorzy - nauczyciele matematyki:
        
     p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska
     2. Adresaci Konkursu:
         Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII
     3. Cele Konkursu:
     a) rozbudzanie i rozwój zainteresowań matematycznych,
     b) popularyzacja matematyki,
     c) kształtowanie zainteresowań poprzez prace plastyczne,
     d) motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.
     4. Zadania konkursowe:
     a) wykonanie   pracy plastycznej   w postaci plakatu promującego tabliczkę mnożenia,
     b)
     technika prac: dowolna, płaska,                                                                                                   
     c) oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:
     - zgodność pracy z tematem, 
     - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne,
     d) format pracy plastycznej: A4,forma płaska,  
     e) każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana,         
     f) prace należy przekazać nauczycielom matematyki p. Monice Kuśmierek lub p. Monice Antosik - Średzińskiej do 1 października 2020 r. 
     5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 października 2020 r. oraz zamieszczone  na szkolnej stronie internetowej.

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

   • KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY

   • SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY

    I NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY KALENDARZ ADWENTOWY- ADVENTSKALENDER

     

    Organizator: nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Swancar

     

    CELE KONKURSU:

     

    - poznanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech,                                                

    - budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych krajów,

    - rozwijanie kreatywności uczniów,

    - wymiana doświadczeń artystycznych

     

    OPIS KONKURSU:

     

    - prace konkursowe są indywidualne

    - forma, wielkość, tematyka dowolna,

      technika (kalendarze płaskie lub  przestrzenne), wiszące

    - każdy kalendarz powinien zawierać 24 okienka, elementy lub inne schowki

      symbolizujące długość trwania adwentu

    - prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę

     

    UCZESTNICY:

     

    - uczniowie uczący się języka niemieckiego kl. VII, VIII

    - pozostali uczniowie klas IV, V, VI

     

    KRYTERIA OCENY:

     

    - prawidłowość wykonania prac,

    - pomysłowość, kreatywność, walory estetyczne

     

    TERMIN:

     

    - prace należy składać do 03.12.2019 r. u organizatora konkursu,

    - o wynikach konkursu poinformuje organizator

    - wszystkie prace będzie można zobaczyć na wystawie w naszej szkole dnia 06.12.2019 r.

     

    Święta to szczególnie piękny i magiczny okres w roku dla każdego z nas.

     Kto z nas nie zachwyca się jedyną w swym rodzaju aurą Świąt Bożego Narodzenia?

    Czas pełen serdeczności i miłości do drugiego człowieka ubarwmy kolorowymi

    kalendarzami adwentowymi. Niech każdy z nas wyczekuje z niecierpliwością

    Świąt Bożego Narodzenia przez całe 24 dni adwentu!

     

    Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie oraz wspólnej wystawy pokonkursowej!

     Sprawmy, by ten szczególny czas był dla nas wyjątkowy i pełen magii.

     

                                                                      Agnieszka Swancar

   • UWAGA! KONKURS - "ŚWIAT W BARWACH JESIENI"

   •  

    Regulamin

    I Konkursu Fotografii

    “Świat w barwach jesieni”

     

    Przepisy ogólne

     

    1.Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Świat w barwach jesieni” jest SSP Otoczna.

    2.Pomysłodawcą  Konkursu jest uczennica klasy VIIIb- Ula Kwiatkowska.

    3.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

    4.Celem przyświecającym konkursowi jest:
    - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
    - propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,

    - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania

     

    Przepisy dotyczące prac

     

    1.Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:

    • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;

    • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

    Nie będą akceptowane prace:

    • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

    • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontarz)

     2.Fotografie należy dostarczać do gabinetu 009, do pani A. Budzyńskiej do dnia 22 listopada 2019.

     3.Uczestnikami mogą być uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

     4.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

     5.Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30

     6.Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy, klasę oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami). 

     7.Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

     8.Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

     Terminarz

     1.Termin oddania prac mija 22 listopada 2019 r.

     2.Organizator powołuje Jury Konkursu.

     3.Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 29 listopada 2019 r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.

     5.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

     6.Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się między 2.12.2019r. a 13.12.2019r.

     Nagrody i wyróżnienia

     1.Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu.

     2.Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe (I, II, III miejsce).

     Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

     1.Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.

     

                                                                                                                                Autor regulaminu:

                                                                                                                                  Ula Kwiatkowska

     

     

    • Matematyczny Konkurs Plastyczny MOJA ULUBIONA LICZBA

    • REGULAMIN KONKURSU:

     1. Organizatorzy- nauczyciele matematyki:                                                                                 
         p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska
     2. Adresaci Konkursu:
         Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII
     3. Cele Konkursu:
       a) rozbudzanie i rozwój zainteresowań matematycznych,
       b) popularyzacja matematyki,
       c) kształtowanie zainteresowań poprzez prace plastyczne,
       d) motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej.
     4. Zadania konkursowe:

       a) wykonanie   pracy plastycznej   przedstawiającej  ulubioną  liczbę oraz ułożenie                         
            zadania matematycznego, którego rozwiązaniem będzie ta właśnie liczba,

       b) technika prac: dowolna, płaska                                                                               
       
     c) oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:

        - zgodność pracy z tematem, poprawność zadania matematycznego,
        - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne, 

        d) format pracy plastycznej: A4, forma płaska,  zadanie matematyczne dołączone do pracy plastycznej,       e) każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana,                              

        f) prace należy przekazać nauczycielom matematyki pani Monice Kuśmierek lub pani Monice Antosik -           Średzińskiej do 4 października 2019 r.         
     5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2019 r.

     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

   • KONKURS !

   •  

    „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

    WYKONAJ WŁASNORĘCZNIE DOWOLNĄ TECHNIKĄ

    TERMIN SKŁADANIA PRAC  5 KWIETNIA 2019r

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    •                              W KRAINIE TRÓJKĄTÓW 

    • MATEMATYCZNY KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH

                    Konkurs jest podsumowaniem realizowanego w klasach piątych działu  pt. TRÓJKĄTY.

     Cele konkursu:

     - rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów,

     - rozwijanie umiejętności konstrukcyjnego rysowania trójkątów, utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy
       i własności trójkątów.

     Regulamin konkursu:
     1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy Va, Vb, Vc.
     2. Zadaniem  uczestników  jest wykonanie pracy plastycznej, która składać się będzie
         z trójkątów.
     3. Technika prac: dowolna, płaska
     4. Oceny dokona niezależne jury, które będzie brało pod uwagę:
        - zgodność pracy z tematem,
        - oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.
     5. Format pracy: A4 lub A3

     6. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana.

     7. Prace należy przekazać nauczycielowi matematyki pani Monice Kuśmierek             
         do dnia 29 marca 2019 r.

     8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w klasach 3 kwietnia 2019 r.
         oraz zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

      

   • SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY I NAJBARDZIEJ POMYSŁOWY KALENDARZ ADWENTOWY- ADVENTSKALENDER

   • Organizator:  nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Swancar

     

    CELE KONKURSU:

    - poznanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia w Niemczech,

    - budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych krajów,

    - rozwijanie kreatywności uczniów,

    - wymiana doświadczeń artystycznych,

    OPIS KONKURSU:

    - prace konkursowe są indywidualne,

    - forma, wielkość, tematyka dowolna, technika (kalendarze płaskie lub przestrzenne), wiszące,

    - każdy kalendarz powinien zawierać 24 okienka, elementy lub inne  schowki symbolizujące     długość trwania adwentu,

    - prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę

    UCZESTNICY:

    - uczniowie uczący się języka niemieckiego(kl. VII, VIII, III gim),

    - pozostali uczniowie klas IV, V, VI,

    KRYTERIA OCENY:

    - prawidłowość wykonania prac,

    - pomysłowość, kreatywność, walory estetyczne

    TERMIN:

    - prace należy składać do 03.12.2018 r. u organizatora konkursu,

    - o wynikach konkursu poinformuje organizator

    - wszystkie prace będzie można zobaczyć na wystawie w naszej szkole 06.12.2018 r.

    Zatem, chcąc dzielić się radością i pięknem Świąt Bożego Narodzenia, zapraszam do udziału  w konkursie oraz do wspólnej wystawy pokonkursowej! Niech ten szczególny czas będzie dla nas wyjątkowy i pełen magii. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Agnieszka Swancar


     

   • KONKURS Z OKAZJI 100 LECIA NIEPODLEGŁOŚCI

   • Już niedługo Narodowe Święto Niepodległości. Ogłaszamy konkurs na „Najpiękniejszy Kotylion Narodowy”

    Regulamin międzyklasowego konkursu plastyczno-technicznego z okazji Święta Niepodległości

     

    „Najpiękniejszy kotylion narodowy”

     

     

    Organizator: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej

     

    Cele konkursu:

    Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, integracja klas oraz rozwijanie zdolności manualnych.

     

    Warunki i zasady uczestnictwa:

    Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Otocznej, w kategorii klas:

    1. I – III

    2. IV – VIII i 3 gim.

    • Każda klasa w wybranym przez siebie dniu, wykonuje jeden, wspólny kotylion dowolnej wielkości (jednak minimum 50 cm średnicy) i dowolną techniką np: papier, włóczka, filc, wstążka natomiast kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP , czyli „Kokarda narodowa to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz.

    • Każda klasa może wykonać jedną pracę;

    • Kotylion powinien zawierać na odwrocie: klasę

    • Prace konkursowe należy oddać do biblioteki szkolnej do 05.11.20018r.

    • Powołana komisja będzie oceniała prace konkursowe pod względem pomysłowości oraz estetyki prac;

    • Oddane prace konkursowe stają się własnością szkoły i będą stanowiły dekorację podczas obchodów Święta Niepodległości w szkole;

    • Lista laureatów zostanie ogłoszona w trakcie uroczystości obchodów święta Niepodległości

     

    ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY


     

   • KONKURS PLASTYCZNY „W STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

   • ZAKRES  I UCZESTNICY


    1. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
    2. Kategorie wiekowe i tematyka prac:
    • klasy I – III szkoły podstawowej: „Portret Wielkiego Rodaka”,
    • klasy IV – VIII i III gimnazjum szkoły podstawowej: „Przełomowe wydarzenia stulecia niepodległości Polski”.

    •  

    PRACA KONKURSOWA

    Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

    • temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
    • rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A-4 lub A3 (297 x 420 mm)
    • forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki, wyklejanie itd.
    • praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora,
    • każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, z podpisem autora.
     
     

     

   • VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   • Nasza szkoła uczestniczy w tym roku w akcji: VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 28 września 2018 r. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć matematyczne rachunki, mają okazję nadrobić te zaległości. W tym tygodniu otrzymują oni  losy z pięcioma przykładami mnożenia. Każdy poprawnie wypełniony los bierze udział w loterii z drobnymi nagrodami.

               

    W piątek,  28 września 2018 r. na każdej lekcji matematyki uczniowie przystąpią do testu ze znajomości tabliczki mnożenia. Uczeń, który poda wszystkie poprawne rozwiązania zdobywa legitymację Eksperta. W każdej klasie spośród ekspertów zostanie wyłoniony Mistrza Tabliczki Mnożenia!

                Wszystkich uczniów zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursie „Matematyczne rymowanie”. Uczestnik konkursu tworzy wierszyk - rymowankę, który zawiera podpowiedzi do zapamiętania działań z tabliczki mnożenia. Autorskie rymowanki należy przekazać do piątku 28 września 2018 r. nauczycielom matematyki: p. Monice Kuśmierek, p. Joannie Szafarek, p. Paulinie Sarbinowskiej lub p. Violetcie Mularczyk. Podsumowanie akcji z wręczeniem nagród odbędzie się w poniedziałek 1 października 2018 r. o godz. 12:15.

     

    Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w akcji!