• KOMUNIKAT - NAUKA ZDALNA

    • 05.11.2020
    • W związku z aktualnymi informacjami i zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do 29 listopada 2020 r. wydłużony został czas pracy zdalnej dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

    • INFORMACJA

    • 05.11.2020
    • Z uwagi na awarię dostawy energii elektrycznej w rejonie szkoły w dniu dzisiejszym tj. 27.10.20, nauczyciele prowadzić będą zajęcia zdalne w zakresie, w jakim pozwalają im obecne warunki. Usunięcie awarii prognozowane jest na godz. 11.00

    • KOMUNIKAT

    • 05.11.2020
    • Informujemy, że od poniedziałku  26 października do 8 listopada br. w klasach IV - VIII obowiązuje nauczanie zdalne na platformie Teams . W tym czasie uczniowie pracują według obowiązującego od września  planu lekcji.

    • COVID - 19 INFORMACJE I ZALECENIA

    • 05.11.2020
    • I.
     Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

     Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

     Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
     Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

     II.
     Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

     Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

     Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
     Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

     Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).
     ​​​​​​​
     Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.

    • 02.10.2020 r. TABLICZKOWY ZAWRÓT GŁOWY

    • 06.10.2020
    •            2 października 2020 r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”. Nasze szkolne, matematyczne przedsięwzięcie miało na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Od 28 września uczniowie w naszej szkole codziennie brali udział w tabliczkowej loterii, a podczas piątkowej akcji na każdej lekcji matematyki przystąpili do testu ze znajomości tabliczki mnożenia. Wszyscy, którzy podali poprawne odpowiedzi otrzymali legitymację Eksperta. W każdej klasie spośród ekspertów został wyłoniony Mistrz Tabliczki Mnożenia. Zwycięzcami zostali: Nadia Wróbel (IV a), Mateusz Grądziel (IV b), Sebastian Olek (V), Mikołaj Matuszewski (VI a), Kinga Witkowska (VI b), Zuzanna Raczak (VII a), Martyna Waszak (VII b), Barbara Rawska (VII c), Marta Dudziak (VIII b). Uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami również z dużym zaangażowaniem wzięli udział w tegorocznej akcji.

                       Nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w Matematycznym Konkursie Plastycznym „Spełniaj marzenia z tabliczką mnożenia”. Nagrodzeni to:

     I miejsce - Marta Kasprowicz

     II miejsce - Maja Gąsiorek, Martyna Nowak

     III miejsce - Zuzanna Gałęzka, Aleksander Furmaniak

                   Podsumowaniem naszej akcji było napisanie kredą tabliczki mnożenia na boisku szkolnym. Była to wyśmienita zabawa i matematyczne wyzwanie!

      

     Szkolni organizatorzy: p. Monika Kuśmierek, p. Monika Antosik - Średzińska,  p. Zofia Dekowska , p. Małgorzata Szykowna.

      

    • Noc zawodowców

    • 02.10.2020
    • Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego

     Noc Zawodowców to inicjatywa, która od 3 lat gości w Wielkopolsce i z entuzjazmem wpisała się w przestrzeń wielkopolskiego środowiska szkół kształcących w zawodach i pracodawców, będąc jednym z najważniejszych wydarzeń Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

     Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.

     Tegoroczna Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów” to wydarzenie on-line, które angażuje młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich rodziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, nauczycieli kształcących w zawodach oraz wszystkich, których interesuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

     Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.*

     Startujemy on-line w piątek 2. października 2020 roku o godzinie 17:00. Szczegóły i program wydarzenia na stronie: www.noczawodowcow.pl

     Zapraszamy!

     __________________________________________

     < http://www.cwrkdiz.poznan.pl/> www.cwrkdiz.poznan.pl

     < http://www.noczawodowcow.pl/> www.noczawodowcow.pl

     < http://www.celujwzawody.pl/> www.celujwzawody.pl

     < https://www.celujwzawody.pl/>

    • X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

    • 28.09.2020
    • Nasza szkoła uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć te matematyczne działania, mają okazję nadrobić zaległości.

     Program:

     28.09.-01.10.2020. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu i w szkole.

     02.10.2020. Egzaminy z tabliczki mnożenia.

     Zachęcamy również uczniów klas IV - VIII do udziału w konkursie plastycznym mającym na celu wykonanie plakatu promującego tabliczkę mnożenia (szczegóły konkursu: STREFA UCZNIA/SZKOLNE KONKURSY).

    • KOMUNIKAT

    • 02.09.2020
    • Informujemy, że na parkingu szkolnym znajduje się oznaczone kopertą miejsce postojowe tzw. przystanek autobusowy, wyznaczony dla autobusów szkolnych dowożących uczniów. Rodziców obowiązuje zakaz parkowania w wyżej wymienionym, odpowiednio oznaczonym miejscu. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, ze względu na bezpieczeństwo.

    • HARMONOGRAM DOTYCZĄCY WYDAWANIA ŚWIADECTW

    • 23.06.2020
    • Dnia 26 czerwca 2020 r. odbędzie się rozdanie świadectw. Uczniowie odbierają świadectwa na boisku szkolnym, w wyznaczonym miejscu dla klasy. Uprzejmie prosimy rodziców, aby nie wchodzili na teren szkoły (boisko, budynek szkolny) ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Uczniowie mają obowiązek zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa (dystans społeczny, maseczki).

      

      

     HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

     Miejsce: boisko szkolne, wyznaczone stanowiska dla każdej klasy

     Klasy 0 oraz I - III  godz. 08:30,
     (dowozy szkolne zorganizowane według przyjętego w tym roku szkolnym harmonogramu)

      

     Klasy VII- VIII, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 10:45
     (dowozy szkolne zorganizowane 3 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

      

     Klasy IV - VI, po dowiezieniu uczniów autobusem szkolnym ok. godz. 13:15
     (dowozy szkolne zorganizowane 5,5 godziny później niż według przyjętego harmonogramu)

    • KOMUNIKAT

    • 05.06.2020
    • Do 26 czerwca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym
     w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
      

    • KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO KLAS I-III ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

    • 25.05.2020
    • 1. Od 25.05.2020 uczniowie klas 0, I- III mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych (zajęcia
     świetlicowe). W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
     2. W miarę możliwości do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy zapoznają uczniów ze szczegółowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.
     3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
     4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
     i nauczycieli).
     5. Z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (dywan, część zabawek). W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

     6. Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub
     w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
     8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
     9. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy nimi. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
     10. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
     11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
     12. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
     13. Wejście do szkoły dla uczniów od strony ulicy (nowe skrzydło szkolne). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (przedsionek korytarza szkolnego) z zachowaniem zasady – jeden rodzic
     z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
     14. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (kaszel, katar, temperatura).
     15. Przed przyjęciem dziecka do szkoły rodzic/opiekun prawny oddaje nauczycielowi wypełnioną „Ankietę wraz
     z oświadczeniem" (dokument do pobrania w załącznikach).
     16. Na terenie szkoły dziecko będzie przebywać bez maseczki.
     17. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
     18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
     19. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  Przed wejściem na zajęcia, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37°C) dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
     20. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób a rodzice zostają poinformowani
     o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka.