• REKRUTACJA 2021/2022

    • 14.01.2021
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej
     o g ł a s z a 
     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ


      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu
     dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     ZAPISY 

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
     przy szkole podstawowej dzieci urodzonych w 2015 roku
      

     Zapisu można dokonać w dniach
     od 18 stycznia do 22 lutego 2021r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00
     w sekretariacie szkoły

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym,
     numerem PESEL dziecka
     oraz aktem urodzenia dziecka.

    • KOMUNIKAT

    • 13.01.2021
    • Informujemy, że nowy plan lekcji dla poszczególnych klas jest dostępny w e-dzienniku.

    • KOMUNIKAT - NAUKA ZDALNA

    • 05.11.2020
    • W związku z aktualnymi informacjami i zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do 29 listopada 2020 r. wydłużony został czas pracy zdalnej dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

    • INFORMACJA

    • 05.11.2020
    • Z uwagi na awarię dostawy energii elektrycznej w rejonie szkoły w dniu dzisiejszym tj. 27.10.20, nauczyciele prowadzić będą zajęcia zdalne w zakresie, w jakim pozwalają im obecne warunki. Usunięcie awarii prognozowane jest na godz. 11.00

    • KOMUNIKAT

    • 05.11.2020
    • Informujemy, że od poniedziałku  26 października do 8 listopada br. w klasach IV - VIII obowiązuje nauczanie zdalne na platformie Teams . W tym czasie uczniowie pracują według obowiązującego od września  planu lekcji.

    • COVID - 19 INFORMACJE I ZALECENIA

    • 05.11.2020
    • I.
     Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

     Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

     Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
     Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

     II.
     Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

     Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

     Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.
     Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

     Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).
     ​​​​​​​
     Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.