• Podziekowanie

    • 21.10.2021
    • „Ludzkość dzieli się na tych, którzy wiedzą, ale nie mówią i na tych, którzy mówią, ale nie wiedzą.”

                                                                                   Czesław Miłosz

      

      

               Chciałbym z całego serca podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy, których doświadczyłem w ostatnim czasie.

             Zaznaczam, iż nie były to łatwe chwile dla mnie, ani moich bliskich. Anonimowy atak, który został przypuszczony na moją osobę, głęboko mnie zranił, a słowa wymierzone we mnie, jako dyrektora, a przede wszystkim człowieka, ogromnie zabolały.

     Zabolały nie tylko mnie, ale również moich współpracowników, jak i całą społeczność szkolną.

             Donos, który miał na celu zdyskredytowanie mnie, jako człowieka, który z nieskrywaną pasją prowadzi SSP w Otocznej i podcięcie mi skrzydeł, paradoksalnie obrócił się przeciwko oprawcom. Ludziom „małym” w ich postepowaniu i rozumieniu wartości. Osobom, którym tak naprawdę należałoby współczuć. Współczuć braku odwagi i empatii. Również braku godności, skoro nie mieli tyle uczciwości w sercu, by spojrzeć mi w oczy, tylko postanowili anonimowo podszyć się pod „zatroskanych rodziców”. Z ludzkiego punktu widzenia jest to przykre.

     Dziękuję Wam wszystkim za tak ogromne wsparcie w tym trudnym dla mnie momencie.

     Dziękuję mojemu cudownemu gronu pedagogicznemu za siłę i jedność.

     Dziękuję wspaniałej radzie rodziców za inicjatywy i walkę w obronie mojej godności
     i człowieczeństwa.

     Dziękuję moim kochanym uczniom, za wyrazy wsparcia i oburzenia jednocześnie z powodu zaistniałej sytuacji.

     Dziękuję za setki pozytywnych komentarzy pod moim adresem.

     Dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna.

     Dzięki Wam odzyskałem wiarę w ludzi i w to, że moje działania mają sens. Że sens ma również moja walka z fizyczną słabością.

             Sprawiacie, że każdego dnia z jeszcze większym entuzjazmem pragnę robić to, co już i tak kocham od tylu lat …. być częścią szkoły.

                                                            Dziękuję, że Jesteście

                                                             Dariusz Szykowny

      

    • KOMUNIKAT

    • 25.08.2021

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     dla uczniów klas 0-3 odbędzie się o godzinie 9:00,

     dla uczniów klas 4-8 o godz. 10:00.

     Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem. Klasy 0-1 prosimy o zastosowanie się do zasady: jeden uczeń - jeden rodzic/opiekun.  Dowóz uczniów do szkoły podany w załączniku. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkolnego oraz o zasłanianiu nosa oraz ust.

     ZAŁĄCZNIK: Harmonogram_dowozow_-_rozpoczecie_roku_szkolnego_2021_2022.pdf

      

      

      

    • Komunikat

    • 13.05.2021
    • Uczniowie oddziałów przedszkolnych (klasy 0) i wczesnoszkolnych (kasy  I-III) pracują w trybie stacjonarnym.

     W dniach 17 – 26 maja klasy IV – VIII pracują w systemie hybrydowym.

     17.05.21r. -18.05.21r. (poniedziałek - wtorek)
     Forma stacjonarna (w szkole): klasy IVa, IVb, Va, VIa, VIb
     Forma zdalna: klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb

     19.05.21r. - 24.05.21r. (środa -poniedziałek)
     Forma stacjonarna (w szkole): klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb
     Forma zdalna: klasy IVa, IVb, Va, VIa, VIb

     25-27.05.21r. - egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas 0-7)

     28.05.21r. (piątek)
     Forma stacjonarna (w szkole): klasy IVa, IVb, Va, VIa, VIb
     Forma zdalna: klasy VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb

     Od 31 maja uczniowie klas IV – VIII  wracają do nauki stacjonarnej.

    • Czekamy na Was ;-)

    • 13.05.2021
    • Od 17 maja wracamy do szkół. Bardzo nas to cieszy. Prosimy Was drodzy Uczniowie, żebyście się nie stresowali powrotem w szkolne mury. Będzie dobrze. W dniach 17-28 maja nie będzie w szkole sprawdzianów, kartkówek i jedynek. Chcemy na nowo się Wami nacieszyć, budować relacje. Mamy nadzieję, że wrócicie pełni optymizmu i będziecie pozytywnie nastawieni. Czekamy na Was :-)

    • Zapraszamy do udziału w konkursie

    • 13.05.2021
    • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

     „SZCZĘŚLIWA CHWILA, SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”

     1. WARUNKI UCZESTNICTWA:

     a) Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Naszej szkoły (odziały 0 oraz kl. I-VIII)

     b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie do pedagoga szkolnego p. Anita Budzyńskiej wykonanej pracy do dnia 28.05.2021r.

     2. TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

     a) Zadaniem uczestnika konkursu „Szczęście” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, która pokaże szczęśliwą chwilę, dzień lub jak autor pracy wyobraża sobie szczęśliwe życie. Liczymy na Waszą kreatywność w podejściu do tematu.

     3. ZASADY KONKURSU:

     a) Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

     b) Na konkurs można oddać także prace literackie. Praca literacka może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

     c) Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

     d) Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.

     e) Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

     - format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

     - w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

     f) Do każdej pracy konkursowej Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje o sobie:

     - imię i nazwisko,

     - klasa (do której aktualnie uczęszcza),

     - nazwa szkoły

     4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW I NAGRODY:

     a) Ocena prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora. Wybrane prace zostaną przekazane na gminny etap konkursu. Szkolny etap zostanie rozstrzygnięty do dn. 7.06.2021r.

     b) Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

     - wartość artystyczna pracy,

     -  wiek autora pracy,

     - spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

     - w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

     c) Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

     - kl. 0-3

     - kl. 4-8

      

     PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO GABINETU PEDAGOGA (sala 009) najpóźniej do dn. 28.05.2021r.

     Zachęcam do udziału w konkursie ;-)