• KOMUNIKAT

    • 14.01.2022
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

     im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej

      

     o g ł a s z a  

     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
     w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 25 lutego 2022r.

     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     oraz zapisy

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     przy szkole podstawowej

     dzieci urodzonych w 2016 roku

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 22 lutego 2022r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym, numerem PESEL dziecka

     oraz aktem urodzenia dziecka.

      

      

    • Światowy Dzień Rzucania Palenia

    • 17.11.2021
    • 18 listopada 2021 r. przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia.

     Celem akcji  informacyjnej jest zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów tradycyjnych, e-papierosów i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych, a tym samym dążenie do zmiany zachować na te, które są korzystne dla zdrowia.

     Jest wiele powodów, aby rzucić palenie, a obecna pandemia może być jeszcze jednym motywatorem​:

     • Każdego roku umiera ponad 8 milionów osób, z czego 7 milionów to aktywni palacze, a około 1 milion to osoby narażone na bierne palenie.
     • Osoby palące tytoń oraz używające e-papierosów są 7 razy bardziej narażone na zakażenie koronawirusem.
     • Palenie tytoniu sprzyja powstawaniu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak – nowotwory płuc, gruźlica, astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Palenie tytoniu lub używanie e-papierosa zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Koronawirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy, doprowadzając do jego uszkodzenia. Palacze i osoby cierpiące na  POChP mogą mieć podwyższony poziom enzymu ACE-2, który pomaga wirusom dostać się do komórek znajdujących się w płucach, gdzie patogen się namnaża. Palenie tytoniu może być także istotnym czynnikiem sprzyjającym powstaniu i rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która doprowadza do uszkodzenia pęcherzyków płucnych, co zmniejsza ich wydolność w pobieraniu tlenu i usuwanie dwutlenku węgla. W  konsekwencji dochodzi do uciążliwego kaszlu i problemów z oddychaniem. Jest to także czynnik zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
     • Palenie tytoniu oraz używanie e-papierosów, podobnie jak COVID-19, podnosi stężenie czynników krzepnięcia krwi, co zwiększa ryzyko udaru.
     • Osoby palące dużo częściej dotykają okolic ust podczas palenia, co w obecnej sytuacji, przy niedostatecznej higienie rąk, także zwiększa możliwość zarażenia koronowirusem. 

      

     Linki:

     Informacja o Światowym Dniu Rzucania Palenia: https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/swiatowy-dzien-rzucania-palenia

     Informacje o profilaktyce palenia tytoniu: https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/profilaktyka-palenia-tytoniu

     Prezentacje: 

     https://www.gov.pl/web/psse-wrzesnia/prezentacje-multimedialne

    • Podziekowanie

    • 21.10.2021
    • „Ludzkość dzieli się na tych, którzy wiedzą, ale nie mówią i na tych, którzy mówią, ale nie wiedzą.”

                                                                                   Czesław Miłosz

      

      

               Chciałbym z całego serca podziękować za wszystkie słowa wsparcia i otuchy, których doświadczyłem w ostatnim czasie.

             Zaznaczam, iż nie były to łatwe chwile dla mnie, ani moich bliskich. Anonimowy atak, który został przypuszczony na moją osobę, głęboko mnie zranił, a słowa wymierzone we mnie, jako dyrektora, a przede wszystkim człowieka, ogromnie zabolały.

     Zabolały nie tylko mnie, ale również moich współpracowników, jak i całą społeczność szkolną.

             Donos, który miał na celu zdyskredytowanie mnie, jako człowieka, który z nieskrywaną pasją prowadzi SSP w Otocznej i podcięcie mi skrzydeł, paradoksalnie obrócił się przeciwko oprawcom. Ludziom „małym” w ich postepowaniu i rozumieniu wartości. Osobom, którym tak naprawdę należałoby współczuć. Współczuć braku odwagi i empatii. Również braku godności, skoro nie mieli tyle uczciwości w sercu, by spojrzeć mi w oczy, tylko postanowili anonimowo podszyć się pod „zatroskanych rodziców”. Z ludzkiego punktu widzenia jest to przykre.

     Dziękuję Wam wszystkim za tak ogromne wsparcie w tym trudnym dla mnie momencie.

     Dziękuję mojemu cudownemu gronu pedagogicznemu za siłę i jedność.

     Dziękuję wspaniałej radzie rodziców za inicjatywy i walkę w obronie mojej godności
     i człowieczeństwa.

     Dziękuję moim kochanym uczniom, za wyrazy wsparcia i oburzenia jednocześnie z powodu zaistniałej sytuacji.

     Dziękuję za setki pozytywnych komentarzy pod moim adresem.

     Dziękuję wszystkim Państwu i każdemu z osobna.

     Dzięki Wam odzyskałem wiarę w ludzi i w to, że moje działania mają sens. Że sens ma również moja walka z fizyczną słabością.

             Sprawiacie, że każdego dnia z jeszcze większym entuzjazmem pragnę robić to, co już i tak kocham od tylu lat …. być częścią szkoły.

                                                            Dziękuję, że Jesteście

                                                             Dariusz Szykowny

      

    • KOMUNIKAT

    • 25.08.2021

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     dla uczniów klas 0-3 odbędzie się o godzinie 9:00,

     dla uczniów klas 4-8 o godz. 10:00.

     Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem. Klasy 0-1 prosimy o zastosowanie się do zasady: jeden uczeń - jeden rodzic/opiekun.  Dowóz uczniów do szkoły podany w załączniku. Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkolnego oraz o zasłanianiu nosa oraz ust.

     ZAŁĄCZNIK: Harmonogram_dowozow_-_rozpoczecie_roku_szkolnego_2021_2022.pdf