• KOMUNIKAT

    • 14.01.2022
    •   Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej

     im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej

      

     o g ł a s z a  

     REKRUTACJĘ   
     DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe
     w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 25 lutego 2022r.

     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     oraz zapisy

     DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     przy szkole podstawowej

     dzieci urodzonych w 2016 roku

     Zapisu można dokonać w dniach

     od 17 stycznia do 22 lutego 2022r.
     w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

      

     Rodziców prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym, numerem PESEL dziecka

     oraz aktem urodzenia dziecka.