• Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

   • Poniżej znajduje się ulotka Poradni psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Zachęcam do zapoznania się z ofertą.

    ulotka.pdf

     • Informacje o egzaminie

     • Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
      *informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
      * przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
      * arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
      * arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
      * osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
      * filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Szanowni Państwo,

      informujemy, że zebrania z rodzicami w formie zdalnej na platformie Teams odbędą się 3 lutego 2021 r. zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców klas.

     • KONKURS WALENTYNKOWY

     • UWAGA KONKURS!!!!

       

      Szkolny konkurs plastyczny „Kartka walentynkowa” adresowany jest dla uczniów klas IV-VIII SSP w Otocznej.

       

      Zadaniem konkursowym jest wykonanie kartki walentynkowej oraz napisanie życzeń, wierszyka, rymowanki itp. Im większa wyobraźnia, tym lepiej.

       

      Cele konkursu:

      • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
      • poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych,
      • prezentacja talentów plastycznych i literackich
      • rozwijanie wrażliwości estetycznej.


      Technika wykonania:

      Dowolna może to być praca wykonana farbami, kredkami, wyklejanka, wydzieranka, z użyciem różnych materiałów: suszone rośliny, nasiona, włóczka, koronka oraz wszystko co podsunie wam wyobraźnia.


      Kryteria oceny:

      • zgodność pracy z tematem konkursu,
      • oryginalność podejścia do tematu,
      • estetyka wykonania.


      Termin nadsyłania prac:

      5 luty 2021r.
       

      Prace należy przesłać na adres:

      anita.budzynska@ssp-o.wrzesnia.pl

      lub za pomocą aplikacji Teams

      Organizator:

      Anita Budzyńska