• Akcja charytatywna "Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz"

    • 08.01.2020
    • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

     nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

     Jan Paweł II

      

     SZKOLNA AKCJA CHARYTATYWNA

     „Mieszkanie remontujesz-serce okazujesz”

      

     Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do udziału w akcji „Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz”.

     Podczas akcji będą zbierane środki pieniężne na pomoc dla ucznia naszej szkoły i jego rodziny, którzy w wyniku pożaru stracili swój dorobek.

     Pieniądze, które zostaną zebrane podczas akcji zostaną wykorzystane przez rodzinę na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i remont mieszkania, które ucierpiało w pożarze.

     Od czwartku 9.01.2020r. do 16.01.2020r. uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą zbierać do zapieczętowanych puszek datki na poszkodowaną rodzinę. Pieniądze można wrzucać także do puszki, która będzie ustawiana w sekretariacie szkoły.

     16.01.2020r. nastąpi podsumowanie zbiórki i powiadomienie społeczności szkolnej o jej wynikach.

      

     Prosimy o pomoc!!!!

     Liczy się każda złotówka.