• Akcja charytatywna "Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz"

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

       

      SZKOLNA AKCJA CHARYTATYWNA

      „Mieszkanie remontujesz-serce okazujesz”

       

      Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły do udziału w akcji „Mieszkanie remontujesz- serce okazujesz”.

      Podczas akcji będą zbierane środki pieniężne na pomoc dla ucznia naszej szkoły i jego rodziny, którzy w wyniku pożaru stracili swój dorobek.

      Pieniądze, które zostaną zebrane podczas akcji zostaną wykorzystane przez rodzinę na zakup najpotrzebniejszych rzeczy i remont mieszkania, które ucierpiało w pożarze.

      Od czwartku 9.01.2020r. do 16.01.2020r. uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą zbierać do zapieczętowanych puszek datki na poszkodowaną rodzinę. Pieniądze można wrzucać także do puszki, która będzie ustawiana w sekretariacie szkoły.

      16.01.2020r. nastąpi podsumowanie zbiórki i powiadomienie społeczności szkolnej o jej wynikach.

       

      Prosimy o pomoc!!!!

      Liczy się każda złotówka.