• ZEBRANIE Z RODZICAMI

     •       Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie się 18 września 2019r. o godz. 17.00 - klasy 0 - III, o godz. 18.00 - klasy IV - VIII.

     • Anonimowa skrzynka na sygnały

     • Anonimowa skrzynka na sygnały

       

      W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), zostały w szkole podjęce działania mające na celu wzmocnienie współpracy między szkołą a rodzicami i uczniami,  utworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały. Do skrzynki rodzice oraz uczniowie mogą wkładać informacje o niepokojących sytuacjach, zdarzeniach, negatywnych postawach i zachowaniach, które dotyczą szkoły lub środowiska rodzinnego. Informacje może umieszczać rodzic/opiekun prawny, inni członkowie rodziny oraz uczniowie szkoły. Skrzynka będzie systematycznie sprawdzana. Złożona w skrzynce informacja rozpatrywana będzie w trybie pilnym.

      Skrzynka znajduje się na korytarzu naprzeciwko drzwi do sekretariatu.

      Drodzy Uczniowie piszcie:

      • Jeśli obawiacie się konkretnych sytuacji lub uczniów;
      • Jeśli zauważyliście, że innemu uczniowi dzieje się krzywda;
      • Jeśli macie problem, który można rozwiązać bez Waszego udziału;
      • Jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem, a obawiacie się zawiadomić o tym osobiście;
      • W każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście podjąć jakieś działania lub potrzebujecie pomocy.

      INFOLINIE POMOCOWE

      • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
      • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
      • 800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
      • 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
      • 801 140 068- „Pomarańczowa linia” –pomoc rodzicom dzieci pijących alkohol
      • 800 120 359 - Narkomania , Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
      • 61 4374 029- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni