•  

     

     

    Światowy Dzień Zdrowia 2021

     


    Corocznie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia przypada na 7 kwietnia (środa) - Ratujmy życie ! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof ! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne !

     

    Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2 .Obecna sytuacja epidemiologiczna, podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia a przede wszystkim podkreślenie roli personelu medycznego w czasie pandemii (hasło 2020r. ,,Docenienie roli pielęgniarek, położnych”, hasło 2019 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka medyczna”, hasło: 2018 ,,Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim było „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”.

    W obecnej sytuacji słowa Arthura Schopenhaura ,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” nabierają szczególnego znaczenia. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

    Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne. Więcej informacji na stronie internetowej www.gov.pl - 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, zasady dotyczą-ce Zdrowego Żywienia i Stylu Życia znajdują się na stronie internetowej: izz.waw.pl.

     

     

    10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

    Sprawdź jak dbać o swoje samopoczucie oraz gdzie szukać pomocy w razie pogorszenia stanu zdrowia psychicznego

    1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój.
    2. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób.
    3. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną.
    4. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne – odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen.
    5. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji.
    6. Postaraj się utrzymać stały plan dnia.
    7. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu.
    8. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek.
    9. Zastanów się, czy komuś z Twoich bliskich lub sąsiadów nie jest potrzebna pomoc.
    10. Chorzy i te osoby, które czekają na wyniki badań, czy odbywają kwarantannę wymagają szczególnej troski i opieki.


     

   • Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

   • Poniżej znajduje się ulotka Poradni psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni. Zachęcam do zapoznania się z ofertą.

    ulotka.pdf

     • Spotkanie w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa

     • Uczniowie klas VII A i VII B wzięli dziś udział w spotkaniu z policjantem Zespołu Prewencji KPP we Wrześni - st. sierż. Tomaszem Michalakiem, które dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

     • Spotkanie z Bajanką

     • Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach czytelniczych zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną z okazji Tygodnia Bibliotek. Pani Bajanka zaprosiła dzieci do krainy Żubra Pompika, opowiedziała o zwyczajach króla puszczy,a także oczarowała magicznymi sztuczkami.

     • Zachęcamy do udziału w konkursie

     • Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

      Hasło: Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności

       

      1.CELE KAMPANII ZTU 2019

      Cele główne:

      - wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

      - edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

      - ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

      - kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

      mocnych stron i ograniczeń,

      - wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

      Cele dodatkowe:

      - uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

      - wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

      - kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

       

      2. KONKURSY ZTU 2019

      a) KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „JA ZA 20 LAT”

      Dla kogo? Uczestnikiem konkursów mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) oraz gimnazjaliści.

      Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

      Technika wykonania pracy: Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Jednak prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie.

      Termin oddania prac: 31 maja 2019r. do szkolnego pedagoga – Anity Budzyńskiej

      b) KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM”

      Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

      Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestników konkursu MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM jest przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie. W sprawozdaniu należy uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów (plan organizacji, podział obowiązków), skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia.

      Technika wykonania pracy: Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką. Sprawozdanie może mieć formę kolarzu, filmu, wywiadu, reportażu, plakatu, pracy literackiej, artykułu prasowego, audycji radiowej itp. Do pracy można osobno dołączyć sprawozdanie: maksymalnie 3 strony A4.

      Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019r. do szkolnego pedagoga – Anity Budzyńskiej

       

      Zachęcam do udziału w konkursach!

       

      Więcej informacji, regulamin itp. dostępne u pedagoga szkolnego

     • Konkurs plastyczny "Kartka na Wielkanoc"

     • W dniach 4-5 kwietnia 2019r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Kartka na Wielkanoc".

      W konkursie wzięło udział 6 uczniów klas IV-VI, oraz 23 uczniów kl. I-III.

      Uczniowie w obecności nauczycieli przygotowywali kartki, które zostały później ocenione przez jury.

       

      Wyniki konkursu:

       

      KATEGORIA KLAS I-III

      I miejsce Magdalena Kęsy

      II miejsce Karina Szcześniak

      II miejsce Adia Wróbel

      III miejsce Sebastian Olek

      III miejsce Bartosz Andrzejaszek

       

      Wyróżnienia:

      Igor Sadowski, Witek Powała, Mateusz Grądziel, Wojciech Olek

       

      KATEGORIA KLAS IV-VI

      I miejsce Julia Świtała

      II miejsce Eliza Szcześniak

      III miejsce Anna Jałoszyńska

       

      Dziękujemy za udział w konkursie 

       

      Anita Budzyńska, Lena Jaworska