• Spotkanie w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa

    • 16.05.2019
    • Uczniowie klas VII A i VII B wzięli dziś udział w spotkaniu z policjantem Zespołu Prewencji KPP we Wrześni - st. sierż. Tomaszem Michalakiem, które dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

    • Spotkanie z Bajanką

    • 16.05.2019
    • Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach czytelniczych zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną z okazji Tygodnia Bibliotek. Pani Bajanka zaprosiła dzieci do krainy Żubra Pompika, opowiedziała o zwyczajach króla puszczy,a także oczarowała magicznymi sztuczkami.

    • Zachęcamy do udziału w konkursie

    • 14.05.2019
    • Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

     Hasło: Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności

      

     1.CELE KAMPANII ZTU 2019

     Cele główne:

     - wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

     - edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

     - ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

     - kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

     mocnych stron i ograniczeń,

     - wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

     Cele dodatkowe:

     - uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

     - wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

     - kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

      

     2. KONKURSY ZTU 2019

     a) KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „JA ZA 20 LAT”

     Dla kogo? Uczestnikiem konkursów mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) oraz gimnazjaliści.

     Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

     Technika wykonania pracy: Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Jednak prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie.

     Termin oddania prac: 31 maja 2019r. do szkolnego pedagoga – Anity Budzyńskiej

     b) KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM”

     Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

     Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestników konkursu MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM jest przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie. W sprawozdaniu należy uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów (plan organizacji, podział obowiązków), skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia.

     Technika wykonania pracy: Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką. Sprawozdanie może mieć formę kolarzu, filmu, wywiadu, reportażu, plakatu, pracy literackiej, artykułu prasowego, audycji radiowej itp. Do pracy można osobno dołączyć sprawozdanie: maksymalnie 3 strony A4.

     Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019r. do szkolnego pedagoga – Anity Budzyńskiej

      

     Zachęcam do udziału w konkursach!

      

     Więcej informacji, regulamin itp. dostępne u pedagoga szkolnego

    • Konkurs plastyczny "Kartka na Wielkanoc"

    • 07.05.2019
    • W dniach 4-5 kwietnia 2019r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny "Kartka na Wielkanoc".

     W konkursie wzięło udział 6 uczniów klas IV-VI, oraz 23 uczniów kl. I-III.

     Uczniowie w obecności nauczycieli przygotowywali kartki, które zostały później ocenione przez jury.

      

     Wyniki konkursu:

      

     KATEGORIA KLAS I-III

     I miejsce Magdalena Kęsy

     II miejsce Karina Szcześniak

     II miejsce Adia Wróbel

     III miejsce Sebastian Olek

     III miejsce Bartosz Andrzejaszek

      

     Wyróżnienia:

     Igor Sadowski, Witek Powała, Mateusz Grądziel, Wojciech Olek

      

     KATEGORIA KLAS IV-VI

     I miejsce Julia Świtała

     II miejsce Eliza Szcześniak

     III miejsce Anna Jałoszyńska

      

     Dziękujemy za udział w konkursie 

      

     Anita Budzyńska, Lena Jaworska