• Szkoła we wsi Otoczna powstała jeśli już nie w dobie działalności Komisji Edukacji Narodowej (1773 - 1795), to na pewno w czasie drugiego polskiego "Ministerstwa Oświaty" - Izby Edukacji Publicznej, która działała w latach 1807 - 1812, w okresie Księstwa Warszawskiego. Przez wiele lat zajęcia szkolne odbywały się w budynku dawnej plebani, adaptowanej do tego celu przez władze pruskie.

      

     Od roku 1888 język polski stał się przedmiotem nadobowiązkowym. Mogły się go uczyć, na wniosek rodziców, dzieci średniej grupy wiekowej. W roku 1901 dokonano nowego zamachu na język polski, zakazując nauczania religii w języku ojczystym. Wywołało to zdecydowany opór dzieci wrzesińskich, które odmówiły uczenia się religii po niemiecku. Uczniowie szkoły w Otocznej spontanicznie dołączyli do strajku dzieci wrzesińskich. Wielkie zasługi w nauczaniu mowy ojczystej i podtrzymaniu ducha polskości położył nauczyciel Franciszek Reszelski, narażając się niemieckiemu inspektorowi szkolnemu, który groził mu pociągnięciem do odpowiedzialności służbowej (a w owych czasach była to groźba bardzo poważna).

     W związku ze stale rosnącą liczbą dzieci w wieku szkolnym, władze niemieckie postanowiły zbudować w Otocznej nową szkołę. Kosztem 12000 marek oddano do użytku w roku 1912 nowy budynek.

     Równocześnie zatrudniony został drugi nauczyciel, a liczbę oddziałów zwiększono do 5. Zwycięstwo powstania wielkopolskiego (1918) przyniosło wolność Wielkopolsce. Już w styczniu 1919 r. przywrócono w Poznańskiem, a więc i w Otocznej, naukę w języku polskim.

     Po wybuch u II wojny światowej, szkoła została zamknięta - dzieci polskie pozbawione zostały możliwości nauki. Budynek został zajęty przez faszystowską organizację młodzieżową Hitlerjugend, która kwaterowała tu niemalże do wyzwolenia Otocznej (21 stycznia 1945 r.).

     Po wojnie naukę w szkole rozpoczęto dopiero od 1 września 1945 r. w roku szkolnym 1947/48 szkoła stała się szkołą siedmioklasową, a od roku 1965/66 ośmioklasową.

     W roku 1975 zapadła decyzja o rozbudowie szkoły.

     Rozbudowa polegała na dobudowaniu do istniejącego budynku nowej części.