• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

   •  1 września 2020 r.                         Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    23 - 31 grudnia 2020 r.                Zimowa przerwa świąteczna

    15 - 28 lutego 2021 r.                    Ferie zimowe

    1 - 6 kwietnia 2021 r.                    Wiosenna przerwa świąteczna

    25, 26, 27 maja 2021 r.                 Egzaminy ósmoklasistów

    25 czerwca 2021 r.                         Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.  Ferie letnie

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    30 kwietnia 2021 r.

    4 maja 2021 r.

    2 czerwca 2021 r.

    4 czerwca 2021 r.

    7 czerwca 2021 r.